PROGRAM WSPARCIA ZAWODNIKÓW NA ROK 2023

PROGRAM WSPARCIA ZAWODNIKÓW NA ROK 2023

PROGRAM WSPARCIA ZAWODNIKÓW NA ROK 2023

Kadra A – miejsca 1-15 w rankingu PZT na liście generalnej za 2022 r., lub 1-10 w swoim roczniku

w rankingu PZT na liście generalnej za 2022 r.

– finansowanie przez klub wyjazdu i pobytu na DMP i IMP (od turnieju głównego – doba hotelowa

zawodnika do kwoty 140 zł) wraz z opieką trenerską,

– bezpłatne dresy i koszulki klubowe,

– zwolnienie z opłat za udział w turniejach organizowanych przez klub,

– udział dwa razy w roku w konsultacjach organizowanych przez klub.

Kadra B (miejsca 16-50) + zakwalifikowani do kadry talentiadowej (I drużyny)

– finansowanie przez klub wyjazdu i pobytu na DMP oraz talentiadę wraz z opieką trenerską,

– bezpłatne koszulki i inne gadżety klubowe,

– udział raz w roku w organizowanych przez klub konsultacjach.

Kadra C – pozostali zawodnicy z licencją PZT

– bezpłatne koszulki klubowe,

– możliwość udziału w wewnętrznych turniejach klubowych,

Kadra D – pozostali zawodnicy bez licencji PZT

Ustalenie kadry nastąpi wg. listy generalnej na dzień 31.12.22 a następne na 01.07.23 . W

kolejnych latach kadry ustalane będą zawsze wg listy opublikowanej na koniec i w połowie danego

roku.

Zawodnik, który przychodzi do klubu w trakcie sezonu automatycznie przyporządkowany zostaje

do odpowiedniej kadry na podstawie aktualnego rankingu.

Warunkiem znalezienia się w kadrze jest wykupiona licencja PZT z przynależnością klubową

CALISIA TENIS PRO na rok 2023.

ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA PRZEZ ZAWODNIKÓW CTP W SEZONIE 2023

Punkty Bonusowe: 1 pkt = 50 zł.

 1. podliczenie wg listy generalnej na koniec danego roku,
 2. łącza kwota z możliwością wykorzystania w każdym półroczu to 1/2,
 3. środki można wykorzystać na: na turnieje OTK, OTK SS, TE, MP (wpisowe, hotel), korty

klubowe – kwota do 20 zł dofinansowania 1h, organizowane przez              klub płatne konsultacje,

 1. Warunkiem korzystania z w/w wsparcia jest posiadanie licencji CTP w roku 2022, wykupienie

nowej licencji na 2023, czynny udział w akcjach organizowanych przez       CTP takich jak DMP,

DMW – jeżeli zawodnik otrzyma powołanie, występowanie na                     turniejach rangi OTK, OTK SS,

SuperMasters, MP i DMP w strojach klubowych, przesyłanie na adres         mailowy klubu lub nr tel

zdjęć z turniejów w strojach klubowych,

 1. Zawodnicy, którzy nie posiadali licencji klubowej w 2022 roku ustalają z klubem indywidualne

warunki wsparcia.

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

  KONTAKT

  Polna 61
  62-800, Kalisz

  Tel: 539 695 888

  Kadry klubowe na II półrocze 2022

  Kadry klubowe na II półrocze 2022

  Kadry klubowe na II półrocze 2022

  CALISIA TENIS PRO – zawodnicy wg podziału na kadry na dzień 30.06.2022:

  KADRA A

  1. Igor Batnik – 11 U12
  2. Patryk Stasiak – 20 U12
  3. Maja Maksimowicz – 22 U12
  4. Kuba Nowak – 25 U12
  5. Blanka Wasiela – 27 U12
  6. Lilly Jędrzejak – 33 U12
  7. Oliwia Jędrzejak – 37 U16
  8. Martyna Zaremba – 34 senior

  KADRA B

  1. Szymon Łuczak U12
  2. Grzegorz Łuczak – 57 U14
  3. Gabriela Stefania – 42 U14
  4. Natasza Kliber – 50 U12
  5. Marysia Stefaniak – 53 U12
  6. Maja Nowicka – 69 U12
  7. Michał Matuszewski – senior (42)
  8. Piotr Gryńkowski – senior (63)
  9. Wdzięczna Gabriela (90) U16
  10. Jowana Kołowrotkiewicz – 70 senior

  KADRA C

  1. Marta Klus
  2. Kuba Gatkowski
  3. Bartosz Błaszczak
  4. Anna Panek
  5. Marcel Komar (kadet)

  – pozostali zawodnicy notowani na listach PZT

  WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

   * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

   KONTAKT

   Polna 61
   62-800, Kalisz

   Tel: 539 695 888

   Tenis kalisz kadry klubowe

   Kadry klubowe na rok 2022

   Kadry klubowe na rok 2022

   Kadry klubowe na rok 2022

   Po opublikowaniu list klasyfikacyjnych generalnych za rok 2021 PZT, tj. na dzień 31.12.2021 Klub Calisia Tenis Pro dokonał podziału zawodników na następujące kadry:

   KADRA A

   1. Gryńkowski Piotr – 28 Seniorzy
   2. Szczerek Julia 35 U14
   3. Wasiela Blanka 43 U12 (2 w roczniku)
   4. Jędrzejak Lilly 76 U12 (5 w roczniku )
   5. Bartnik Igor 60 U12 (8 w roczniku )
   6. Nowak Jakub 69 U12 (10 w roczniku )

   KADRA B

   1. Matuszewski Michał 44 Seniorzy
   2. Maksimowicz Maja 51 U12
   3. Stefaniak Maria 88 U12
   4. Jędrzejak Oliwia 45 U16
   5. Stefaniak Gabriela 65 U14
   6. Pietrzak Nela 67 U14
   7. Łuczak Szymon 70 U12

   Ponadto do kadry B kwalifikują się z TENIS10

   8. Nowak Jakub (junior)
   9. Szczerek Piotr
   10. Szczerek Igor

   KADRA C

   1. Kliber Natasza 113 U12
   2. Stasiak Patryk 124 U12
   3. Nowicka Maja 186 U12
   4. Szurgot Alicja 112 U16
   5. Nogala Julia 191 U16
   6. Wdzięczna Gabriela 146 U14
   7. Panek Anna 193 U14
   8. Łuczak Grzegorz 115 U14
   9. Błaszczak Bartosz 159 U12
   10. Gatkowski Jakub 190 U12

   WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

    KONTAKT

    Polna 61
    62-800, Kalisz

    Tel: 539 695 888

    Tenis - Program wsparcia zawodników

    Program wsparcia zawodników.

    Program wsparcia zawodników.

    REGULAMIN KADRY KLUBOWEJ KLUBU CALISIA TENIS PRO
    Regulamin niniejszy określa zakres oraz rodzaje wsparcia dla najzdolniejszych zawodników klubu w celu osiągnięcia progresu sportowego oraz jak najlepszych wyników sportowych.
    Kadra klubu została podzielona na 4 grupy zawodników wg generalnych list klasyfikacyjnych ukazujących się na koniec roku we wszystkich kategoriach wiekowych ( w tym przypadku z dnia 31.12.2021 ).

    1. Kadra A -zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-40 na listach klasyfikacyjnych generalnych PZT oraz zawodnicy na pozycjach 1-10 na tychże listach wg swojego rocznika
    2. Kadra B-zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 41-100 na listach klasyfikacyjnych generalnych PZT oraz dzieci uczestniczące regularnie w rozgrywkach TENIS10 na terenie całej Polski a także dzieci które reprezentowały nasz klub w rozgrywkach TALENTIADY w roku poprzednim
    3. Kadra C-zawodnicy którzy mają wykupioną licencję PZT na dany rok oraz reprezentują nasz klub w turniejach PZT oraz dzieci TENIS10 które uczestniczą sporadycznie w turniejach TENIS10.
    4. Kadra D-pozostali grający w naszym klubie i reprezentujący nasz klub.

    WSPARCIE DLA POSZCZEGÓLNYCH KADR KLUBU
    Wszyscy zawodnicy którzy zostali sklasyfikowani na listach generalnych za rok 2021 w barwach naszego klubu otrzymają wsparcie w przeliczeniu na punkty bonusowe. Przelicznik za punkt bonusowy zostanie opublikowany do dnia 10.01.2022. Ponadto zawodnicy zakwalifikowani do poszczególnych kadr klubu mogą liczyć na dodatkowe wsparcie,a mianowicie;

    Kadra A –
    1/dofinansowanie do IMP (turniej główny)
    2/dofinansowanie do 40% do wyjazdów na turnieje OTK SS
    3/bezpłatny udział 2 razy w roku w kilkudniowych zgrupowaniach kadry
    A (wraz z noclegiem)
    4/dofinansowanie do 40% kosztu hali lub kortów otwartych wykorzystywanych przez nasz klub
    5/dofinansowanie do 40% do konsultacji w klubie (poza normalnymi zajęciami)
    6/dofinansowanie do 40% do obozów klubowych
    7/dofinansowanie do 30% do zakupu sprzętu sportowego

    Kadra B-
    1/dofinansowanie do IMP (turniej główny)
    2/dofinansowanie do 30% do wyjazdów na OTK SS (turniej główny)
    3/dofinansowanie do 20% na koszty hali oraz kortów otwartych wykorzystywanych przez nasz klub
    4/dofinansowanie do 20% do konsultacji w klubie (poza normalnymi zajęciami)
    5/dofinansowanie do 20% do obozów klubowych
    6/dofinansowanie do 20% do zakupu sprzętu sportowego

    Kadra C i D-
    1/możliwość trenowania w naszym klubie,korzystania odpłatnie z
    > obiektów którymi dysponujemy
    > 2/pomoc naszej kadry trenerskiej
    3/możliwość uczestniczenia w naszych turniejach wewnątrzklubowych oraz innych turniejach i imprezach organizowanych przez nasz klub

    Szczegóły dotyczące wsparcia zawodników poszczególnych kadr klubowych oraz REGULAMIN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA 2022 ROK zostanie opublikowany do 10.01.2022

    NINIEJSZY REGULAMIN WEJDZIE W ŻYCIE  DNIEM 01.02.2022

    WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

     * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

     KONTAKT

     Polna 61
     62-800, Kalisz

     Tel: 539 695 888

     Tenis 10 - KINDER Joy of moving Tennis Trophy

     Blanka Wasiela z biletem na Majorkę!

     Blanka Wasiela z biletem na Majorkę!

     Nasze reprezentantki zdominowały rywalizację w prestiżowym cyklu turniejów Tenis 10 – KINDER Joy of moving Tennis Trophy. W ostatniej imprezie, rozgrywanej w Pszczynie, po tytuł sięgnęła Blanka Wasiela, zaś drugie miejsce zajęła Lilly Jędrzejak. Tak samo prezentuje się klasyfikacja generalna całego cyklu.

     Oznacza to, że Blanka pojedzie na wielki FINAŁ tych międzynarodowych rozgrywek, który odbędzie się na Majorce! Gratulujemy tego wspaniałego sukcesu!

     WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

      * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

      KONTAKT

      Polna 61
      62-800, Kalisz

      Tel: 539 695 888

      Ogólnopolski Festiwal Krasnali i Krasnalek w Tenisie

      Worek medali w Piotrkowie Trybunalskim

      Worek medali w Piotrkowie Trybunalskim

      Ogólnopolski Festiwal Krasnali i Krasnalek w Tenisie do lat 10 – Kozica Cup to największy i najbardziej prestiżowy turniej w kraju w kategorii „zielonej”, określany często nieoficjalnie Mistrzostwami Polski do lat dziesięciu. Na kortach w Piotrkowie Trybunalskim w przeszłości triumfowali m.in. Agnieszka i Urszula Radwańskie, Iga Świętek, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak czy Kacper Żuk.

      Tegoroczna edycja imprezy okazała się zaś popisem naszych reprezentantów. Fantastyczny wynik osiągnęła Blanka Wasiela, która nie miała sobie równych w rywalizacji singlowej! W finale Blanka pokonała Annę Baran (AZS Łódź) 6:3, 6:2, a w całej imprezie nie straciła nawet seta!

      Worek medali dostarczyła rywalizacja deblowa. Po srebrne medale sięgnęli Jakub Nowak (w parze z Igorem Minknerem z Górnika Bytom) oraz Natasza Kliber (z Lilianą Tataruch z BAT Bydgoszcz). Do tego trzecie miejsca w grze podwójnej wywalczyli: Blanka Wasiela (z Antoniną Zielińską), Lilly Jędrzejak (z Anitą Cytrycką), a także Igor Bartnik (z Alkiem Jadczakiem).

      Takie wyniki i sukcesy niewątpliwie piszą historię naszego klubu i dają „kopa” do dalszej pracy. Wszystkim reprezentantom serdecznie więc gratulujemy i życzymy, aby poszli w ślady Agnieszki Radwańskiej, czy Huberta Hurkacza. Pamiętajcie – w sporcie tak jak w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko konsekwentnie do nich dążyć!

      WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

       * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

       KONTAKT

       Polna 61
       62-800, Kalisz

       Tel: 539 695 888

       Tenis Kalisz

       Tenisowa moc atrakcji już w najbliższy weekend!

       Tenisowa moc atrakcji już w najbliższy weekend!

       Najbliższy weekend na kaliskich kortach, przy ulicy Łódzkiej 19, przyniesie szereg atrakcji. Od piątku rozpocznie się impreza w ramach największego cyklu turniejów tenisowych dla najmłodszych (Tenis 10) – Talenciaki. W sobotę zainauguruje zaś działalność nowy klub – Calisia Tenis Pro.

       Talenciaki to nowy, ogólnopolski cykl turniejów do lat dziesięciu, zorganizowany z okazji obchodów 100-lecia Polskiego Związku Tenisowego. Wydarzenie to gościło już m.in. w Sopocie, Bytomiu, czy Zielonej Górze, a od piątku do niedzieli rozgrywane będzie na kaliskich kortach, zlokalizowanych obok Stadionu Miejskiego. Na zmagania przyjadą dzieci z całej Polski, ale w rolach głównych powinni wystąpić lokalni reprezentanci, którzy należą do krajowej czołówki w rozgrywkach Tenis 10.

       2 do 4 lipca

       Turniej ten to również jedno z pierwszy przedsięwzięć (organizowane wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Tenisowym oraz Sekcją Tenisa Kaliskiego Klubu Sportowego) nowopowstałego klubu – Calisia Tenis Pro. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na coraz większy rozwój tenisa dzieci i młodzieży w regionie. Klub, którego celem jest współpraca ze wszystkim tenisowymi „podmiotami” w Kaliszu, oferuje profesjonalne i kompleksowe podejście do szkolenia wyczynowego, ale również nastawiony jest na najmłodszych adeptów tenisa (od 5-6 roku życia) i propagowanie tego sportu jako świetny sposób spędzania czasu dla wszystkich grup wiekowych.

       Za jakość szkolenia w klubie odpowiadać będzie Katerina Urbanova – czeska trenerka, która od wielu lat mieszka w Polsce, pełni funkcję trenerki kadry narodowej U-14 oraz U-16, w przeszłości współpracowała m.in. z Igą Świątek, Michałem Dembkiem, a także z tegoroczną mistrzynią Roland Garros – Barborą Krejcikovą. Katka ma na swoim koncie też pracę w uznanych akademiach tenisowych w Czechach, Hiszpanii czy Niemczech. W młodości z powodzeniem radziła sobie również jako zawodniczka, zdobywając wielokrotnie tytuł mistrzyni Czech, a także uczestnicząc w rozgrywkach WTA. Za przygotowanie motoryczne w klubie odpowiadać będzie natomiast Haythem Trimech. Tunezyjczyk, który też już od lat mieszka w Polsce i współpracuje z zawodnikami grającymi na poziomie rozgrywek ATP (obecnie m.in. z Piotrem Matuszewskim).

       Więcej o nowym klubie dowiedzieć będzie się można już w najbliższą sobotę (3.07). Wówczas to na kortach przy ulicy Łódzkiej odbędzie się oficjalne otwarcie nowego klubu. Początek o godzinie 12. Organizatorzy zaplanowali szereg niespodzianek, z nagrodami do wygrania, będzie również poczęstunek z grilla. Na pewno warto się pojawić!

       Więcej informacji dla mediów:
       Michał Jaśniewicz
       Telefon: 502 593 490
       E-mail: michal.jasniewicz@kkskalisz.com.pl

       Dołącz do nas!

       Do rozpoczęcia pozostało

       WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

        * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

        KONTAKT

        Polna 61
        62-800, Kalisz

        Tel: 539 695 888

        Summer tenis camp calisia tenis pro

        SUMMER CAMP CALISIA 2021

        SUMMER CAMP CALISIA 2021 organizowany przez Calisia Tenis Pro

        Trenerzy tenisa:
        Katerina
        Urbanova
        Wiktor Przybylski
        Rafał Mikulski
        Grzegorz
        Kulawinek

        Przygotowanie motoryczne:
        Haythem Trimech

        26 czerwca do 2 lipca

        PLAN ZAJĘĆ TENISOWYCH

        26.06.2021 Sobota
        Trening poranny :
        •Trening wprowadzający ––„Hiszpańskie” ćwiczenia (rzucanie z ręki), serwis, wolej

        Trening popołudniowy:
        • gry na punkty z końcowej linii
        • rozegranie punktowe z ręki
        • rozgranie punktowe serwisem

        27.06.2021 Niedziela
        Trening poranny:
        • uderzenie z końcowej linii w kierunkach cross i linia; serwis’

        28.07.2021 Poniedziałek
        Trening poranny:
        • gra z końcowej linii
        • gra do przodu z ¾ kortu (atak z prawej i lewej strony, woleje, smecze, serwis)

        Trening popołudniowy:
        • gra na punkty z ¾ kortu, z dojściem do siatki

        29.07.2020 Wtorek
        Trening poranny:
        • rozegranie z małego karo
        • rozegranie z końcowej linii
        • trening ataku z kończącą piłką
        • uzupełnienie ćwiczeniem serwisu, a następnie atak do przodu
        • trening I i II serwisu

        Trening popołudniowy:
        • punkty na cały kort z założeniem kątowym
        • w sparingowej jednostce rozegranie tie breaków do siedmiu punktów

        30.06.2020 Środa
        Trening poranny – TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY
        •  10 12 powtórzeń uderzeń w charakterze biegowym (trener podaje piłkę z kosza lub ręki)
        • Forhend w kątach
        • Bekhend w kątach
        • Woleje w kątach

        Trening popołudniowy:
        • TURNIEJ CALISIA CUP – turniej grany na karo do dziesięciu punktów, gra każdy z każdy w danej grupie

        01.07.2021 Czwartek
        Trening poranny:
        • Rozegranie małe karo
        • Rozegranie z końcowej linii
        • Nauka gry defensywnej, gra do tyłu, nauka z cofania się do tyłu z jednoczasowym przygotowaniem do ataku
        • Trening ofensywny, gra do przodu na atak z wykończeniem woleja lub smecza
        • Woleje + smecze + serwis do celu

        Trening popołudniowy:
        • Nauka gry deblowej
        • Symulacja sytuacji deblowych zaaranżowana przez trenera

        02.07.2021 Piątek
        Trening poranny:
        • Rozegranie na małe karo
        • Rozegranie z końcowej linii
        • Serwis lub prowadzanie piłki z ręki ofensywnie
        • Drajw wolej

        Dołącz do nas!

        Do rozpoczęcia pozostało

        WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

         * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

         KONTAKT

         Polna 61
         62-800, Kalisz

         Tel: 539 695 888

         Zajęcia tenisa kalisz

         Zajęcia sportowo integracyjne Tenis Pro

         Zajęcia sportowo integracyjne Tenis Pro for KIDS dla dzieci w wieku 7-10 lat

         Program opracowany na bazie założeń Tenis 10 PZT (kategorie: pomarańczowa i zielona).
         Termin: 12-16 lipca.

         Miejsce: Korty w Parku Przyjaźni (ul. Polna 61, Kalisz) plus wyjścia integracyjne.

         Trenerzy:
         Katerina Urbanova Head Coach
         Michał Jaśniewicz
         Wiktor Przybylski

         Trener od przygotowania ogólnorozwojowego:
         Haythem Trimech

         Koordynator zajęć:
         Anna Mocna Szczerek

         12-16 lipca

         • Koszt zajęć : 1150 zł (w cenę wliczone są posiłki, woda dla uczestników i wszystkie pozostałe koszty).

         • Możliwość uczestnictwa rodziców i rodzeństwa na paintballu koszt za osobę 70zł.

         • Na każdy dzień uczestnik powinien posiadać: obuwie zmienne (na kort ziemny oraz wyjścia integracyjne), co najmniej jedną koszulkę na przebranie oraz czapeczkę z daszkiem (lub daszek).

         • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie, o których poinformuje z wyprzedzeniem uczestników.

         Dane do przelewu:

         (w tytule prosimy napisać: „Zajęcia sportowo integracyjne oraz imię i nazwisko dziecka”):

         Calisia Tenis Pro Nr konta 53 1240 6494 1111 0011 0661 7538

         Dołącz do nas!

         Do rozpoczęcia obozu tenisowego pozostało

         WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

          * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

          KONTAKT

          Polna 61
          62-800, Kalisz

          Tel: 539 695 888