Kadry

PROGRAM WSPARCIA ZAWODNIKÓW NA ROK 2023

PROGRAM WSPARCIA ZAWODNIKÓW NA ROK 2023

PROGRAM WSPARCIA ZAWODNIKÓW NA ROK 2023

Kadra A – miejsca 1-15 w rankingu PZT na liście generalnej za 2022 r., lub 1-10 w swoim roczniku

w rankingu PZT na liście generalnej za 2022 r.

– finansowanie przez klub wyjazdu i pobytu na DMP i IMP (od turnieju głównego – doba hotelowa

zawodnika do kwoty 140 zł) wraz z opieką trenerską,

– bezpłatne dresy i koszulki klubowe,

– zwolnienie z opłat za udział w turniejach organizowanych przez klub,

– udział dwa razy w roku w konsultacjach organizowanych przez klub.

Kadra B (miejsca 16-50) + zakwalifikowani do kadry talentiadowej (I drużyny)

– finansowanie przez klub wyjazdu i pobytu na DMP oraz talentiadę wraz z opieką trenerską,

– bezpłatne koszulki i inne gadżety klubowe,

– udział raz w roku w organizowanych przez klub konsultacjach.

Kadra C – pozostali zawodnicy z licencją PZT

– bezpłatne koszulki klubowe,

– możliwość udziału w wewnętrznych turniejach klubowych,

Kadra D – pozostali zawodnicy bez licencji PZT

Ustalenie kadry nastąpi wg. listy generalnej na dzień 31.12.22 a następne na 01.07.23 . W

kolejnych latach kadry ustalane będą zawsze wg listy opublikowanej na koniec i w połowie danego

roku.

Zawodnik, który przychodzi do klubu w trakcie sezonu automatycznie przyporządkowany zostaje

do odpowiedniej kadry na podstawie aktualnego rankingu.

Warunkiem znalezienia się w kadrze jest wykupiona licencja PZT z przynależnością klubową

CALISIA TENIS PRO na rok 2023.

ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA PRZEZ ZAWODNIKÓW CTP W SEZONIE 2023

Punkty Bonusowe: 1 pkt = 50 zł.

 1. podliczenie wg listy generalnej na koniec danego roku,
 2. łącza kwota z możliwością wykorzystania w każdym półroczu to 1/2,
 3. środki można wykorzystać na: na turnieje OTK, OTK SS, TE, MP (wpisowe, hotel), korty

klubowe – kwota do 20 zł dofinansowania 1h, organizowane przez              klub płatne konsultacje,

 1. Warunkiem korzystania z w/w wsparcia jest posiadanie licencji CTP w roku 2022, wykupienie

nowej licencji na 2023, czynny udział w akcjach organizowanych przez       CTP takich jak DMP,

DMW – jeżeli zawodnik otrzyma powołanie, występowanie na                     turniejach rangi OTK, OTK SS,

SuperMasters, MP i DMP w strojach klubowych, przesyłanie na adres         mailowy klubu lub nr tel

zdjęć z turniejów w strojach klubowych,

 1. Zawodnicy, którzy nie posiadali licencji klubowej w 2022 roku ustalają z klubem indywidualne

warunki wsparcia.

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez niniejszy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWY CALISIA TENIS PRO - Polna 61, 62-800 Kalisz

  KONTAKT

  Polna 61
  62-800, Kalisz

  Tel: 539 695 888